Nieuws

 

The Way to Harmony with Paul Mitchell

For Reiki Students wanting to develop self-awareness, balance, and center. Paul teaches the spirit of Aikido – the way to inner and outer harmony – in a six-day residential intensive:
15 October – 21 October 2020  
Helios Center, Heerde, The Netherlands

  • Paul uses the principles of Ki-training and an understanding of the essence of Aikido to help students connect with their true and essential selves. This training puts us in direct contact with our hidden potential, enabling us to be integrated in our bodies in a more free, soft, and potent way. When you experience your mind and body as a unified whole, relationships and interactions are infused with calmness and balance.
    In this workshop students learn to know themselves better, learn techniques to deal with relationship in a more open and powerful way, and explore challenging issues such as defensiveness, resistance, being a victim, and fear of and use of power.
  • The workshop begins the first day at 17:30 and ends after lunch on the last day
  • Costs: €1020 (All meals are vegetarian and lodging is in basic shared rooms)
  • Deposit on registration is €200, non-refundable 30 days prior to workshop
  • Registration is open, space is limited to 16 people

To receive the full information and to register, contact Karin Tjaberings (organizer) – [email protected]

Re-thinking Healthcare - Reiki in de Gezondheidszorg

 

Re-thinking Healthcare

Op 8 en 9 juni 2018 organiseerde het Bert Hellinger Instituut het seminar Re-thinking Healthcare in Amsterdam. Liesbeth van den Brink (Reikibeoefenaar en opsteller) en Karin Tjaberings (Reikimaster) waren mede op verzoek vanuit de internationale reikigemeenschap aanwezig bij dit seminar. Aan het seminar deden 250 mensen die op hele verschillende manieren betrokken waren bij de gezondheidszorg mee. Er werd veel zichtbaar die dag. Karin heeft in co-creatie met Liesbeth een verslag gemaakt wat je hier kunt lezen. Het verslag heeft een algemeen deel en maakt een vertaalslag naar Reiki in de gezondheidszorg. Het seminar was internationaal en het verslag is dan ook in het Engels. Voel je vrij om het verslag te downloaden en te verspreiden en te delen waar je wilt.

> Lees hier het volledige verslag  –  Read the report on Re-thinking Healthcare

Voor het verslag was veel belangstelling en het is op vele plaatsen gedeeld. Er was behoefte om met Reikibeoefenaars te werken aan de vragen uit het verslag specifiek voor de Reikigemeenschap. De behandelaarsgroep van Reikicentrum Zijn nodigde Liesbeth en Karin uit om een workshop te faciliteren waarin daar de ruimte voor zou zijn. Dat was op 15 november 2018. Met een groep van 19 mensen zijn we de plek van Reiki in de Gezondheidszorg gaan verkennen. Vanuit de individuele relatie die een ieder heeft met Gezondheidszorg en daarna naar wat er in het grotere geheel te zien was. Een enorm rijke dag die veel inzicht heeft gebracht. Van deze dag hebben we met de deelnemers een verslag gemaakt, een co-creatie. Je kunt het hieronder lezen, downloaden en naar eigen behoefte verder delen:

> Lees hier het verslag van de workshop “De plek van Reiki in de Gezondheidszorg 15-11-2018”

De dag van 15 november maakte duidelijk dat het onderwerp zo breed is en zo mooi om verder te onderzoeken dat we het zijn gaan zien als een ontwikkelingsproces. Op 18 april deden we een vervolg met als thema “Het potentieel van reiki in de gezondheidszorg.” Ook daarvan is een co-creatie verslag gemaakt wat voor iedereen beschikbaar is:

> Lees hier het verslag van de workshop “Het potentieel van reiki in de gezondheidszorg van 18-4-2019”

En het proces ging door! Voor het september nummer 2019 van het internationale reiki magazine Touch mocht Karin Tjaberings een artikel schrijven over de workshops. De volgende workshop was op 21 november 2019. Het thema van deze workshop: Re-thinking Healthcare – De reikibeoefenaar als resource. Het verslag hiervan volgt in januari 2020. Voor 14 mei 2020 is er al weer een vervolg workshop gepland, het precieze thema volgt nog. De workshop is voor reikibeoefenaars van alle niveaus en reikistromingen. Zowel mensen die eerder meegedaan hebben als nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De workshop wordt georganiseerd door Rebecca Bredenhof van Reikicentrum Zijn in Den Haag met ondersteuning van de behandelaarsgroep. De volledige informatie en aanmelding komt in 2020.

 

Aanbod voor medewerkers van het UMCG, DUO en Lentis

 

 

Reiki Groningen: reiki behandeling en reiki cursus, mooie locatie in Groningen

Voor medewerkers die lid zijn van de personeelsvereniging van het UMCG, DUO of Lentis is er een doorlopend aanbod: De Shin-Do Cursus is €175 in plaats van €195 (op het aanmeldformulier kun je aankruisen dat je lid bent)

Voor Reikibehandelingen geldt een korting van €10

Beide op vertoon van lidmaatschapspas.

Daarnaast hebben medewerkers van het UMCG de mogelijkheid om hun persoonlijk budget in te zetten voor cursussen en soms mag dat ook voor een behandeltraject. Velen hebben dit al gedaan. Informeer bij je leidinggevende naar de mogelijkheden.

 

Artikel over Shin-Do in PSC Magazine
Artikel over Shin-Do

Eind vorig jaar mocht ik opnieuw een artikel schrijven voor PSC Magazine, deze keer over Shin-Do. Omdat PSC een magazine is voor hulpverleners beschrijft het artikel hoeveel juist deze mensen aan de training kunnen hebben in hun dagelijks werk. Zowel individueel als voor de organisatie. Shin-Do is dan ook een erg geschikte en leuke training voor organisaties en bedrijven en kan op locatie en op maat gegeven worden.

Lees hier het volledige artikel >

Meer informatie over Shin-Do voor organisaties of bedrijven?

Klik hier en lees verder >

 

 

Artikel over Reiki in PSC Magazine
 

 

Voorkant decembernummer PSC Magazine

Voor het decembernummer van PSC magazine mocht Karin Tjaberings een artikel schrijven over reiki. PSC Magazine is een landelijk tijdschrift voor professionals in de psychosociale gezondheidszorg die aangesloten zijn bij de de beroepsorganisatie Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Rosegarden en TP-net. Een mooie kans waarmee reiki bij een breed publiek onder de aandacht is gebracht.

“Reiki, voor lichaam en geest. Juist in onze huidige, soms hectische maatschappij voelen veel mensen zich aangetrokken tot de eenvoud, de natuurlijkheid en de zachte liefdevolle kracht van reiki.”

Lees hier het volledige artikel >

 

 

Nieuwsbrief

Ik schrijf me in

Behandeling

Behandeling boeken

Cursussen

Cursusaanbod